Gemakkelijke manier om uw ecologische voetafdruk te berekenen

Met het vrij recente bewustzijn over veiligheid en degelijkheid van het milieu, bent u misschien het modewoord “Ecologische Voetafdruk” tegengekomen, maar u begrijpt misschien nog niet wat uw ecologische voetafdruk eigenlijk is en hoe belangrijk deze is voor u, uw gezin en de omgeving. Nou, is typisch een hulpmiddel voor resource accounting dat onderwijsinstellingen, overheden, NGO’s en bedrijven gebruiken om antwoorden te krijgen op de volgende vraag:

Het hulpmiddel zoekt antwoorden op de omvang van de biologische capaciteit van deze planeet die een bepaalde populatie of bepaalde menselijke activiteit vereist.

De elementen Ecologische Voetafdruk meet eigenlijk:
• Elk individu of elke regio heeft een bepaald stuk land nodig dat productief is en de zee hulpbronnen.
• Elke menselijke activiteit heeft een bepaald deel van het land- of zeegebied nodig om de hulpbronnen te produceren die mensen in een bepaalde regio consumeren.
• De menselijke activiteit of regio moet ook een bepaalde hoeveelheid koolstofdioxide-uitstoot absorberen.
• Meet het benodigde land- of zeegebied met het oog op de door mensen geproduceerde hulpbronnen of hun activiteiten.
• De berekening omvat ook een nauwkeurige meting van de beschikbaarheid van het land- of zeegebied.

Maar wat omvatten biologisch productieve zee en land?

Biologisch productief land- of zeegebied:
• Productieve gebieden zijn die gebieden die onze vraag naar hout, energie, ruimte en voedsel ondersteunen. Ruimte betekent hier de locatie die nodig is voor de aanleg van infrastructuren.
• Biologisch productieve gebieden omvatten die gebieden die direct of indirect bijdragen aan de opname van de kooldioxide-emissies van onze economie.
• Bos, visgronden en akkerland zijn enkele van de meest prominente voorbeelden van biologisch productieve gebieden.

De beste tool om je ecologische voetafdruk te berekenen:

Tegenwoordig zijn er verschillende rekenmachines die u kunnen helpen uw ecologische voetafdruk bijna correct te berekenen, aangezien u alle juiste getallen en gebeurtenissen invoert.

Of je het nu leuk vindt of niet, een ecologische voetafdrukcalculator is de meest betrouwbare tool die van pas komt als je de leercurve die gepaard gaat met het berekenen van de ecologische voetafdruk niet doorstaat.

De voortdurende technologische vooruitgang heeft het voor u mogelijk gemaakt om te kiezen uit de vele online rekenmachines. De uitdaging ligt echter in hoe u er een krijgt die geschikt is om de juiste berekening uit te voeren. Hier zijn enkele overwegingen om uw verwarring weg te nemen:
• Probeer in eerste instantie meerdere rekenmachines te evalueren in plaats van vast te lopen aan een bepaalde rekenmachine.
• Probeer er zeker van te zijn dat de rekenmachine in uw verlanglijst uw ecologische voetafdruk ook daadwerkelijk kan meten.
• Zoek uit wat de kernfunctie van de rekenmachine is en zorg ervoor dat de term “ecologische voetafdruk” alleen wordt gebruikt als een proxy om de algemene milieu-impact te bepalen. Als het je alleen maar een schatting geeft van de algemene ecologische impact, vermijd dat dan.
• Grondige kennis verwerven over de internationale normen voor ecologische voetafdruk die in 2006 zijn aangenomen met de bedoeling te verduidelijken en ervoor te zorgen dat wereldwijd uitgevoerde voetafdrukstudies consistent, substantieel en geloofwaardig zijn.
• Veel van de huidige rekenmachines bieden waardevolle inzichten. U moet echter niet alleen afgaan op de inzichten. Je moet controleren of de inzichten goed aansluiten bij de internationaal gestelde normen.
• Zoek naar de rekenmachines die zijn ontworpen om wereldwijd geloofwaardige en vergelijkbare resultaten te leveren.
• De te leveren resultaten vereisen informatie. Probeer een rekenmachine te krijgen die correcte informatie bevat over de methode die wordt gebruikt.
• Voordat u een rekenmachine aanschaft, moet u weten of een partner van Global Footprint Network deze heeft gemaakt.
• Een partnerschap met het netwerk vereist strikte naleving van de normen die zijn vastgelegd door de wereldwijde normen voor ecologische voetafdruk.
• De meerderheid van de vooraanstaande beoefenaars van ecologische voetafdruk en leiders over de hele wereld zijn al partners van Global Footprint Network.
• Vooraanstaande beoefenaars hebben unaniem ingestemd om zich aan de bovenstaande normen te houden. Ze gebruiken ook een gemeenschappelijke set informatie of gegevens.
Feiten over rekenmachines voor ecologische voetafdruk:
• Proberen uw voetafdruk te achterhalen is niet subversief voor de handel en technologie.
• Benaderingen om de ecologische voetafdruk te meten, mogen niet worden beschouwd als anti-bbp.

Ten slotte moet u goed geïnformeerd zijn over het gebruik en nut van alle rekenmachines, zodat u een nauwkeurig resultaat krijgt met betrekking tot uw bijdrage aan de accumulatie van voetafdrukken.