Alles wat je moet weten over een BENG berekening

BENG staat voor “Bijna Energie Neutrale Gebouwen.” De BENG berekening staat voor de berekening van de energieprestatieberekeningen voor gebouwen, met name in Nederland. BENG-berekeningen zijn bedoeld om de energieprestatie van een gebouw te beoordelen en te optimaliseren om te voldoen aan de energieprestatie-eisen die zijn vastgesteld in de Nederlandse bouwvoorschriften.

In Nederland mag een BENG-berekening alleen worden gemaakt door gekwalificeerde experts en adviseurs die beschikken over de benodigde kennis en ervaring op het gebied van bouwfysica en energieprestatieberekeningen. Deze experts moeten in het bezit zijn van de juiste certificaten en voldoen aan specifieke kwalificaties en normen die zijn vastgesteld door relevante instanties en beroepsorganisaties.

De BENG berekening van de expert

DuraPlus heeft de juiste kwalificaties en certificaten om deze BENG berekening te kunnen en te mogen maken. Zij hebben alle expertise en kennis in huis om dit op de juiste manier op te stellen en te berekenen. DuraPlus is gespecialiseerd in het analyseren van de energieprestaties van gebouwen en het identificeren van maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Ze kunnen BENG-berekeningen uitvoeren en adviseren over energiebesparende maatregelen. Neem eens een kijkje op de website om de uitgebreide informatie over DuraPlus en de BENG berekening te vinden: https://duraplus.nl/beng-berekening. Mochten er toch nog meer vragen zijn, dan staat DuraPlus altijd klaar om deze vragen te beantwoorden.

Wat is een BENG berekening?

BENG-berekeningen worden meestal gebruikt om te bepalen of een nieuw gebouw voldoet aan de Nederlandse eisen voor energie-efficiëntie. Het doel is om gebouwen te ontwerpen en te bouwen die zo min mogelijk energie verbruiken en zoveel mogelijk gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, met als uiteindelijk doel de CO2-uitstoot te verminderen en het milieu te beschermen.

Het is belangrijk op te merken dat BENG-berekeningen complex kunnen zijn en specifieke kennis vereisen om te voldoen aan de wettelijke eisen en normen die van toepassing zijn in Nederland. Daarom is het raadzaam om een gekwalificeerde professional in te schakelen om een BENG-berekening uit te voeren als u een nieuw gebouw ontwerpt, renoveert of als onderdeel van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) -aanvraag. De BENG-eisen zijn opgenomen in het Nederlandse Bouwbesluit en maken deel uit van de energieprestatie-eisen die moeten worden nageleefd bij de bouw, renovatie of transformatie van gebouwen.

Omgevingsvergunning aanvragen met BENG berekening

Als je een omgevingsvergunning aanvraagt voor een nieuw te bouwen gebouw of voor een ingrijpende renovatie, zal de BENG-berekening normaal gesproken worden gevraagd als onderdeel van uw vergunningsaanvraag. Deze berekening is bedoeld om te beoordelen of het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot energie-efficiëntie en duurzaamheid.

De BENG-berekening is een belangrijk instrument om te laten zien hoe het gebouw presteert op het gebied van energieverbruik en hoe het voldoet aan de gestelde normen. Het maakt ook deel uit van de inspanningen van de overheid om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Welke eisen worden er aan een BENG berekening gesteld?

Bij het maken van de BENG berekening zijn er verschillende eisen waaraan moet worden voldaan, we noemen de vier hoofdeisen:

*Energiebehoefte: Dit houdt rekening met de energie die nodig is voor verwarming en koeling van het gebouw, evenals voor verlichting en ventilatie.

*Primair energiegebruik: Dit omvat het primaire energiegebruik dat wordt veroorzaakt door het gebouw, inclusief het gebruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit.

*Aandeel hernieuwbare energie: Dit houdt in dat een bepaald percentage van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen moet komen, zoals zonne-energie of windenergie.

* TO-Juli: Oververhitting beperken in de zomer

Op de website van DuraPlus worden nog meer vragen over de BENG berekening beantwoordt. Neem gewoon eens een kijkje. Ook als je meer informatie wilt over het aanvragen van bijvoorbeeld een energielabel, een duurzaamheidsscan of een maatwerk advies kun je bij Dura+ terecht.